Apikoop

İlkelerimiz

Nasıl Bir Arıcılık Yapacağız

İnsan yaşamının gereksinimleri ile doğal yaşam varlığı arasında adil ve sürdürülebilir bir denge kuracak şekilde, Bu dengenin arıcılık bağlamında bugünden geleceğe iklim değişikliği süreçleri de göz önüne alınarak nasıl sürdürülebileceğini anlayarak,

Kendi ekosistemlerine uyum sağlamış arı ırk ve ekotipleri temelinde gelişmiş doğal ve geleneksel yerel arıcılık ekonomisini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak, Bu ekosistemi, tüm zenginlikleriyle yüzlerce yıldır yaşamlarını ve geçimlerini sürdüren köylüleriyle birlikte korunması için sürdürülebilir ve bütüncül bir yaşam alanı olarak tanımlayarak,

ne yapmayı hedefliyoruz

Hedefimiz arıcıların ve diğer aktörlerin arasındaki doğrudan bağı güçlendirecek bir örgütlenme ağını destekleyen ve geliştiren bir üretim ve paylaşım modeli oluşturmak ve üretim araçları ve gıda sağlığı konularında toplumsal farkındalığın artması için ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmak.

Hala geleneksel yöntemleri benimseyen veya istemese de ekonomik kaygılarla vahşi endüstriyel üretime kaymış olan arıcılara pazarlama ve eğitim desteği sunmak. Geleneksel ve bilimsel üretim yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, arı odaklı, sürdürülebilir arıcılık modelini yaymak.

Arıcılar

Arıcılarımız, balları ve hikayeleriyle birlikte yakında burada...

Başa dön