Lezzetli ve doğal balı arıların emeğiyle sunuyoruz! Yerel kaynaklı bu doğal bal, sağlığınızı korurken yerel çiftçilerimize de destek oluyor.

Senin De Bir Kovanın Olsun

Günümüzde sürdürülen haliyle endüstriyel arıcılık; diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, tek tip üretim ve geçim kaynağı şeklinde yapılmaktadır. Arıcı kaderini tamamen tek bir ürüne, bala bağlamaktadır. Bu tek ürünü yeterli miktarda üretememek aç kalmak anlamına gelmektedir. Üretim sürecinin asıl hedefi elde edilecek balın miktarıdır. Ürünün kalitesi ve nasıl üretildiği artık önemini yitirmiştir.

Arıcılar, tekelleşmiş büyük toptancı ve paketleyici şirketlerin dayattığı koşulları ve fiyatı kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Sektörü kontrol eden bu büyük firmaların ‘işçisi’ durumundadırlar. Hem de firma için hiçbir riski olmayan işçiler. Tüketicinin bala ödediği fiyatın ancak dörtte biri gerçek üreticiye gitmektedir.

Bal üretimi doğa koşullarına fazlasıyla bağımlıdır. Her yıl aynı miktarda bal elde etmenin bir garantisi yoktur. Üretimin düşük olduğu yıllarda hedeflenen miktara ulaşmak için başka yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler sağlıklı ve kaliteli balı anlamsız hale getirmekte, üretici kaliteli bal üretse dahi piyasadan karşılığını alamamaktadır.

Yerel ve doğal bir üretim özelliğinden koparılmış olan arıcılık sürdürülebilirliğini yitirme tehdidi altındadır. Ülkemizdeki diğer tüm tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, kitle tüketimine yönelik, tamamen endüstrileşmiş üretime geçiş sürecindedir. Endüstriyel arıcılık modelinde, arıcılar için bulundukları doğal ortam bal elde etmenin dışında bir önem taşımamaktadır. Bu durumda çevre koruma bilinci de oluşmamaktadır. 

Bu olumsuz duruma karşın, arıcılık geleneksel ve doğal yöntemlerden tamamen kopmamıştır. Küçük aile işletmeleri halinde yapılmaktadır. Geleneksel bilgi henüz kaybolmamıştır. Arıcılar, piyasa ve pazarlama baskısından kurtulduklarında sağlıklı ve kaliteli bal üretecek bilgi birikimine sahiplerdir. 

İki temel konuda dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar; eğitim ve pazarlama. Bilimsel bilgi ve yöntemlerin paylaşılacağı, koloni ve arılık yönetimi, kaliteli bal ve diğer arı ürünleri üretimi, yerel marka yaratma ve sürdürme yöntemleri konularındaki eğitimlerin yanı sıra, doğrudan pazarlama ağları kurma konusundaki destek kooperatifimiz aracılığıyla verilecektir. 

Bu süreçte sadece üreticilere değil tüketicilere de sorumluluk ve görevler düşmektedir. Sağlıklı, kaliteli ve doğru beslenme ürünleri söz konusu olduğunda; ürünün kalitesiyle miktarı arasında ters, maliyeti ve fiyatıyla düz bir orantı vardır. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün için her zaman daha fazla emek, zaman ve malzeme harcanmıştır. Bu maliyet uygun bir fiyatla dengelenmedikçe ve yeterli bir talep oluşmadıkça, üreticinin ürününün kalitesini düşürmesi kaçınılmazdır.

Tüketiciler de, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir üretimi desteklemek için, ekonomik güçleri çerçevesinde doğru besini ve doğru üreticiyi bulmaya çalışmalıdırlar. Doğru besin üretimi doğayla tamamen iç içe bir süreçtir; tüketiciler olarak bu sürecin mümkün olduğunca içinde olmamız, ürünle ve üreticiyle doğrudan ilişkiler kurmamız çok önemlidir. Bu çaba, sadece bugün ve sadece kendimize değil, yarınlarımıza ve çocuklarımıza da yaşanabilir bir dünya yaratmak ve bırakmak için gereklidir.

Apikoop olarak ‘Senin de Bir Kovanın Olsun’ çağrısını yapıyoruz.

Çağrı; arıcıları sağlıklı ve kaliteli bal ve arı ürünleri üretmeleri için destekleyecektir. Doğal, yerel, bütüncül ve sürdürülebilir bir arıcılık modeli oluşturacaktır. Katılımcıların kaliteli, doğal bal ve arı ürünleri tüketmelerini sağlayacaktır. Üretici ve tüketici arasında dolaysız bir bağ kuracaktır. Çevre bilinci ve duyarlılığının artırılmasını amaçlamaktadır.

Süreç temelde bir ‘Ön Ödemeli Topluluk Destekli Tarım’ uygulaması olacaktır. Ve ‘Katılımcı Güvence Sistemi’ olarak yürütülecektir.

Çağrıya, Apikoop ortağı arıcılarımızdan birinin arılığındaki bir kovana ürün ‘ortağı’ olarak katılabilirsiniz.

Katılımcılar arılığa destek ve katkı sağlamak, sağlıklı ve kaliteli bal tüketmek, hem de yıllık maliyet artışlarından etkilenmemek amacıyla arılı koloni ürün ortağı olabilmek için, kovan başına 2023 yılı için 1800 TL ödeyerek katılım sağlayabileceklerdir. Katılımcılar, bu bedel karşılığında, tercihlerine göre;

A- 10 kilo süzme çam, B- 5 kilo süzme yayla ya da C- 3 kilo süzme meşe balı alacaklardır. Kovanların üzerine katılımcıların adı yazılacak, arıcının adı, hangi arılıkta olduğu ve arılığın yeri katılımcılara bildirilecektir. 

Yurtiçi Kargo ile yaptığımız anlaşma uyarınca, her 10 kiloluk bal tenekesi için 2023 yılında 100 TL sabit ücret üzerinde anlaşılmıştır. Bu durumda 2023 katılımları için 1900 TL kargo dahil bir ön ödeme yapılması gerekmektedir.

Katılım bedeli ‘Sınırlı Sorumlu Apikoop Arıcılık ve Apiterapi ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin, Halk Bankası İzmir Kemeraltı Şubesi TR 85 0001 2009 4320 0043 0000 09 IBAN No’lu hesabına yatırılabilecektir. Bilgi/Açıklama bölümünde, katılımcının Adı, Soyadı varsa Kuruluşu ve ‘Kovanın Olsun Projesine Katılım Payı’ ibaresi yer almalıdır. Apikoop katılımcılarına bir Katılım Taahhütnamesi gönderecek ve bal teslimi ile birlikte bir Katılım Sertifikası verilecektir. Ticari olarak ise, yasal ve mali kurallara uygun olarak tedarikçi ile tüketici arasında ön ödemeli uzaktan ticaret sözleşmesi yapılacaktır.

Ballar hangi Apikoop arılığında üretildiğini gösteren bir barkodla işaretlenecek ve her parti akredite bir Gıda Analiz laboratuvarında analiz ettirilecektir. Böylece hem katılımcılar kaliteli ve güvenilir bal tüketecekler, hem de arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaklardır. 

Katılımcılardan, arıcılığa ayrıca ilgi duyanlara veya arıcılık bilgisi edinmek isteyenlere, Apikoop arılıklarında eğitim ve paylaşım gezileri düzenlenecektir. Bu gezilerde istenirse bal hasadına da katılabileceklerdir. 

apikoop.org.tr – e-posta: bilgi@apikoop.org.tr 

0 537 843 55 18

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön